เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

               

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของเขตเทศบาลตำบลสนามชัยเขต   

ตำบลคู้ยายหมี  ประกอบด้วย

                    หมู่ที่ 1  บ้านบางมะเฟือง (พื้นที่ส่วนมาก)

                    หมู่ที่ 4  บ้านโพนงาม (พื้นที่บางส่วน)

                    หมู่ที่ 14  บ้านบึงตะเข้ (พื้นที่ส่วนมาก)

ที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

          (ปัจจุบันเป็นเทศบาลประเภทสามัญ)

                   ตั้งอยู่เลขที่ 111  หมู่ที่ 1  ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

-  โทรศัพท์  038 597021, 038 597797 

-  โทรสาร  038 597797 

เนื้อที่

เทศบาลตำบลสนามชัยเขตมีเนื้อที่ 5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,125 ไร่

อาณาเขต

                    เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดตามถนนทางหลวงหมายเลข 304  (ฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี) และทางหลวงหมายเลข 3245(พนมสารคาม สนามชัยเขต) รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

     ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลเกาะขนุน     อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลลาดกระทิง   อำเภอสนามชัยเขต    จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลคู้ยายหมี      อำเภอสนามชัยเขต    จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ ตำบลลาดกระทิง   อำเภอสนามชัยเขต    จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ลักษณะภูมิประเทศ

              พื้นที่เขตเทศบาลตำบลสนามชัยเขตมีลักษณะเป็นที่ดอน ที่ราบ สลับกันไปจนถึงที่ราบลุ่มแอ่งกระทะมีลักษณะลาดเอียงเล็กน้อย มาทางทิศตะวันออก บรรจบกับแควสียัดซึ่งไหลผ่านจากแนวเขตด้านตะวันตกเฉียงใต้ พาดผ่านไปทางทิศเหนือ สายน้ำอีกเส้นหนึ่งจะอยู่ทางเขตแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จากหลักเขตที่ 7 8 (ดูแผนที่) ติดกับห้วยน้ำใส ส่วนลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย

 

ลักษณะภูมิอากาศ

     เทศบาลตำบลสนามชัยเขตมีลักษณะอากาศร้อนชื้นเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปี แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้

              ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35-38 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร  

               ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและตกหนักบางพื้นที่ โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร  

              ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่าน ทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่ำสุดเฉลี่ย 18-21 องศาเซลเซียส      ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร