เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]220
2 ส่งประกาศสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]220
3 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]220
4 ส่งประกาศสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]220
5 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]220
6 ส่งประกาศสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]220
7 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]220
8 ส่งประกาศสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]220
9 ส่งประกาศสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]220
10 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]220
 
หน้า 1|2