เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายเยี่ยม  วิรุฬราช
 ประธานสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
089-228-0851
 
นายประดิษฐ์  เกตุสุวรรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
  098-793-2953
     
นายประมวล  แก้วคำ
นายขวัญชัย  นพเทา
นายสุทัศน์  เข็มทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
  099-3951442
  089-800-7261
  081-292-1365
     
นายบุญมี  แก้วคำ
นายไพโรจน์  ทิดพรม  
นายนัฐฉกรรณ์  อินเจริญ
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต  
  089-2400556
  081-986-7982
  081-372-4306
     
นายธาตรี  ลี่เส็ง
นายวิทยา  นกแก้ว
นายสมจริง  นนทวีขิต
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต 
  094-983-1574
  086-085-6302
  080-812-0228
     
  นายชัยวัฒน์  เสียงล้ำ
 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต   
    087-835-3703