เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
กองคลัง

     
  นางวีระนุช ทัพมงคล  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
ว่าง
  ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   
  ว่าง
 
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  
นางสาวชมพูนุช สอนศิริ

นางมลฑา เซ่งฮวด นายจิรวัฒน์ บุญหนุน
คนงาน คนงาน คนงาน