เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     
  นางสาวประนัดดา มิตรศิริ  
 

ครูชำนาญการ

 
 
นายพรหมมินทร์ วัฒนศฤงฆาร   นางสาวมาริสา เข็มจรูญ
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก