เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
กองช่าง

     
  นายกฤษดา ศิลประเสริฐ  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
นายสุวิชยา บุญจันทร์   นายยอดชาย กลิ่นสุคนธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   
  นายสมเชษฐ เวชสุขสวัสดิ์  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายวันชัย สุริวงษ์
นายพินิจ พันธุสิน นายวุฒินันท์ สุริวงษ์
คนสวน คนสวน คนสวน
นางสาวสุภาพร พูลสวัสดิ์

นายอุเทน แสงสว่าง นายศักดิ์นรินทร์ เอียดแก้ว
คนสวน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเทพประสิทธ์ สินลือนาม ว่าง ว่าง
คนงาน คนงาน คนงาน