เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
คณะผู้บริหาร

 
นายเขียน แสงสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต
  081-835-3888
 
 
นายใหญ่ คำขะ
นายเปี่ยมศักดิ์ ทิดพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต รองนายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต
087-163-4651
086-1088262
 
 
นายทวี นพเกตุ นายสงัดชัย นิรันดร์
ที่ปรึกษาเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต
  092-564-6642
081-663-9183