เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  ว่าง  
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
ว่าง   ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
  นางพิมพ์ดาว ใหญ่ยงค์  
  คนงานประจำรถขยะ  
 
นายวันชัย โพพิมูล   นายสมศักดิ์ สมอชัย
พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวสมพร เสาวกุล   นางสาวภัทรวรรณ ธรรมเนียม
คนงาน   คนงาน