เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถ่ิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]223
2 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 ก.พ. 2566 ]223
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]223
4 คู่มือการเขียนหนังสือราชการเทศบาลตำบลสนามชัยเขต [ 1 ก.พ. 2566 ]224
5 คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ 1 ก.พ. 2566 ]224
6 คู่มือการใช้งานระบบ Info สำหรับผู้ใช้งานระดับ อปท. [ 1 ก.พ. 2566 ]224
7 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 1 ก.พ. 2566 ]223
8 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]224