เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    เอกสารประกอบ : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
: .ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
: ประกาศ+ก.ท.จ เทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นครู
: ประกาศ+ก.ท.จ โรคต้องห้ามการเป็นพนักงานเทศบาล
: ประกาศ+ก.ท.จ หลักเกณฑ์การโอนรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
: ประกาศ+ก.ท.จ หลักเกณฑ์โอนสายงานบริหารว่าง
: ประกาศ+ก.ท.จ.เกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปพนักงานเทศบาล
: ประกาศ+ก.ท.จ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับการบริหารงานบุคคล2545แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 2566
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ