เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร    เอกสารประกอบ : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
: ประกาศ+ก.ท.จ (ประเมินผลงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ2561)
: ประกาศ+ก.ท.จ (ประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน ฉ2 64)
: ประกาศ+ก.ท.จเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายวิทย์
: ประกาศ+ก.ท.จ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด
: ประกาศ+ก.ท.จ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเมินตำแหน่งวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ
: ประกาศ+ก.ท.จ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ2563)
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ