เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ