เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เริ่มแจ้งได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2566

yes ประชาชนที่แจ้งสำรวจแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อย่างเช่น

1. เปลี่ยนแปลงจากการประกอบการค้าเป็นที่อยู่อาศัย

2. เปลี่ยนแปลงจากที่รกร้างว่างเปล่าเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบการเกษตร

3. เปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัยเป็นการประกอบการค้า

4. เปลี่ยนแปลงการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

yes ประชาชนที่ยังไม่แจ้งสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เอกสารที่ต้องนำมา อย่างเช่น

1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด, นส.3, สปก, น.ส.3ก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. รูปถ่ายการเปลี่ยนแปลงที่ดิน    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ