เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 

1  มี.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon iradv๕๒๓๕i) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๐ วัน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนามชัยเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๐ วันทำการ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ ๗๑๘ ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๗ (เมียสบาย) จากถนนเทศบาล ๒ (บึงตะเข้) ถึงบริเวณบ้านนายสมคิด วีระเทพสุภรณ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
9  ก.พ. 2567 จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567 จ้างเหมาทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ช่วง กม.ที่ ๗๔-๑๐๐ ถึง บ้านผู้ใหญ่วุฒิพงษ์ นพเทา ระยะทาง ๓๓๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วงทาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๕๐๗๗ ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567 จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารห้องเก็บพัสดุกองคลัง พื้นที่ ๗๘.๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567 ซื้อของรางวัลการแสดงเด็กนักเรียน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสนามชัยเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ช่วง กม.ที่ ๗๔-๑๐๐ ถึง บ้านผู้ใหญ่วุฒิพงษ์ นพเทา ระยะทาง ๓๓๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วงทาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
20  ธ.ค. 2566 จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1797 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566 จ้างเหมาบริการจัดจ้างเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 (เมียสบาย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา