เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

นายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต

มอบหมายให้ นายใหญ่ คำขะ , นายเปี่ยมศักดิ์ ทิดพรม

รองนายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต

และ นายมานะ ชื่นบาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทีมปฏิบัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลร่วมลงพื้นที่

หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-RAY

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-01-31
2024-01-23
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-01