เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต โดยมี สิบเอก เยี่ยม วิรุฬราช ประธานสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เปิดประชุมสภาเทศบาล ฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต, นายใหญ่ คำขะ รองนายกเทศมนตรี ฯ, นายเปี่ยมศักดิ์ ทิดพรม รองนายกเทศมนตรี ฯ, นายทวี นพเกตุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ, นางจินดา ประภาศิริสุลี เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ, สมาชิกสภาเทศบาล ฯ และพนักงานเทศบาล ฯ เข้าร่วมประชุม

2024-07-23
2024-06-26
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-01-31
2024-01-23
2024-01-18