เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
 
  เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ขอประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ No gift policy
  เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  "งดเผาขยะในที่โล่ง ช่วยลดมลพิษ ช่วยดูแลสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม"
  วันเด็กแห่งชาติ 2567 วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567
  เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ได้จัดงาน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 
29 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 83 ]
22 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 267 ]
30 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ อ่าน 260 ]
30 ม.ค. 2567 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2567 [ อ่าน 266 ]
30 ม.ค. 2567 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Pollicy ของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต [ อ่าน 22 ]
5 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ อ่าน 251 ]
3 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการ จัดเก็บค่าภาษีป้าย ประจําปี พ.ศ. 2567 [ อ่าน 252 ]
3 ม.ค. 2567 ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 ประจำปีภาษี 2567 [ อ่าน 251 ]
23 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 (เมียสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 45 ]
20 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 (เมียสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 47 ]
6 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 41 ]
4 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) (e-bidding) [ อ่าน 43 ]
15 พ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 42 ]
15 พ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) (e-bidding) [ อ่าน 45 ]
19 มิ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต (ฝั่งซ้าย) ความยาว 100.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉ [ อ่าน 255 ]
7 มิ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต (ฝั่งซ้าย)ความยาว 100.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทร [ อ่าน 251 ]
 
รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ศพด.ทต.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราเมืองอัจฉริยะ (Chachoengsao Smart City)
"ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Chachoengsao Smart City
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Cha
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566